In 2018 hebben veel minder mensen gebruik gemaakt van de inkeerregeling dan de jaren daarvoor. Tot nu toe hebben ‘slechts’ 508 mensen met buitenlands vermogen zich gemeld tegenover 1000 per jaar in de jaren daarvoor.

Het aantal inkeerders is mogelijk teruggelopen doordat men denkt dat de inkeerregeling is afgeschaft. De inkeerregeling is niet afgeschaft, maar beperkt. De regeling geldt vanaf 2018 niet meer voor verbeteringen die zien op buitenlands vermogen. Voor verzwegen inkomsten die vallen in box 1 of box 2, kan nog steeds gebruik worden gemaakt van de inkeerregeling.

Een andere oorzaak is dat meer mensen zich hebben gemeld in de jaren voor 2018 door de aanscherping van het boetebeleid ten aanzien van verzwegen buitenlands vermogen met ingang van 2018. De boete die vanaf 2018 wordt opgelegd voor verzwegen buitenlands vermogen bedraagt maximaal 300% van de niet betaalde belasting bij constatering van het feit door de Belastingdienst. Indien na 1 januari 2018 nog vrijwillig melding wordt gemaakt van verzwegen buitenlands vermogen leidt dit wel tot een matiging van deze boete.

 

 

Bron: ANP

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: Nieuws

  331
Gerelateerde artikelen