Advocaat-generaal Wahl concludeert dat Duitsland in strijd met het EU-recht handelt. Voor btw-aftrek is in Duitsland namelijk vereist dat op de factuur het adres staat vermeld waar de opsteller van die factuur zijn economische activiteit uitoefent.

RGEX GmbH handelt in motorvoertuigen. In haar btw-aangifte 2008 claimt RGEX onder andere aftrek van circa € 2 mln aan btw-voorbelasting in verband met 122 van EXTEL GmbH afgenomen motorvoertuigen. De Duitse fiscus staat aftrek van de btw niet toe, omdat het op de facturen van EXTEL genoemde adres slechts een ‘brievenbusadres' is, en EXTEL op dat adres geen economische activiteiten ontplooit.

Igor Butin handelt in motorvoertuigen. De btw die Z aan hem in rekening brengt ter zake van de aankoop van een aantal voertuigen, wordt door Butin in zijn btw-aangifte in aftrek gebracht. Aangezien Z uitsluitend via internet handel drijft, vindt de levering van de voertuigen aan Butin plaats in de straat waar de zetel van Z is gevestigd, al drijft Z geen handel vanaf dat adres, of op openbare locaties, zoals stationspleinen. De Duitse fiscus staat aftrek van de btw niet toe, omdat het adres op de facturen een brievenbusadres is waar Z slechts de post ophaalt.

De Duitse rechter stelt prejudiciële vragen in beide zaken.

Advocaat-generaal Wahl concludeert dat Duitsland in strijd met het EU-recht handelt door aan de btw-aftrek de eis te stellen dat op de factuur het adres staat vermeld waar de opsteller van die factuur zijn economische activiteit uitoefent. De A-G overweegt daarbij onder andere dat deze eis problemen kan opleveren bij ondernemingen die hun activiteiten niet (geheel of deels) vanuit één specifieke plaats uitoefenen. Verder merkt de A-G nog op dat de eis dat, bij niet-naleving van de formele voorwaarden voor de facturen, alleen recht op aftrek bestaat wanneer de belastingplichtige aantoont dat hij alle maatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd om zich ervan te vergewissen dat de factuurgegevens juist zijn, ook in strijd met het EU-recht is.

[Bron Uitspraak]

[Nieuwsbron]

Editie: 7 juli

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  35
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen