Advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona concludeert dat art. 50 EU-Handvest wordt geschonden als een strafprocedure wordt ingeleid, of een sanctie van strafrechtelijke aard wordt opgelegd, aan een persoon aan wie eerder voor hetzelfde feit onherroepelijk een fiscale sanctie is opgelegd.

Naar aanleiding van een onderzoek, stelt de Italiaanse fiscus vast dat Luca Menci over het jaar 2011 heeft nagelaten een bedrag van ruim € 280.000 aan btw te betalen. Naast de aanslag legt de fiscus ook een boete van bijna € 85.000 op aan Menci. Vervolgens start het OM een strafrechtelijk onderzoek, omdat het verzuim om de btw te betalen een strafbaar feit is. De Italiaanse rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona concludeert dat art. 50 EU-Handvest wordt geschonden als een strafprocedure wordt ingeleid of een sanctie van strafrechtelijke aard wordt opgelegd aan een persoon aan wie eerder voor hetzelfde feit onherroepelijk een fiscale sanctie is opgelegd. De A-G wijst er hierbij op dat dit ook geldt wanneer deze fiscale sanctie, ondanks de naam ervan, in werkelijkheid een strafrechtelijk karakter heeft. Vervolgens somt de A-G de criteria op aan de hand waarvan de nationale rechter bepaalt of daar sprake van is. Voorwaarde om aan toepassing van art. 50 EU-Handvest toe te komen is dat de materiële feiten die, ongeacht de juridische kwalificatie ervan, als basis dienen voor de vaststelling van fiscale en strafrechtelijke sancties, gelijk zijn.

[Nieuwsbron]

Editie: 14 september

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht

Informatiesoort: VN Vandaag

  67
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen