A-G IJzerman is van mening dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van 2009 met de vrijstelling van 75% nog binnen de ‘wide margin of appreciation' valt, zodat er geen sprake is van schending van het volkenrechtelijke gelijkheidsbeginsel.

Erflater, de heer A, overlijdt in 2009. Belanghebbende, de heer X (zijn zoon), is één van de erfgenamen. De verkrijging van X is € 409.981. Niet in geschil is dat de nalatenschap van A geen ondernemingsvermogen bevat als bedoeld in art. 35c lid 1 Successiewet 1956. Aangezien de verkrijging door X van ondernemingsvermogen in 2009 voor 75% zou zijn vrijgesteld voor de (thans) erfbelasting of schenkbelasting, beroept X zich op het IVBPR en het EVRM, alsmede op het Eerste Protocol bij het EVRM. Rechtbank Oost-Nederland stelt X in het ongelijk. X gaat in (sprong)cassatie. Dit is één van de zes proefprocedures. Voor de andere zaken geldt de aanwijzing van ‘massaal bezwaar' (art. 25a AWR) conform het Besluit van 23 oktober 2012, nr. BLKB2012/1665M.

Advocaat-Generaal IJzerman is van mening dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van 2009 met de vrijstelling van 75% nog binnen de ‘wide margin of appreciation' valt, zodat er geen sprake is van schending van het volkenrechtelijke gelijkheidsbeginsel. De A-G stelt dat de vrijstelling van 75%, die gold in 2007, 2008 en 2009, nog niet ‘manifestly without reasonable foundation' was. De A-G concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep van X.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 26

Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 14

Successiewet 1956 35c

Editie: 4 oktober

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Europees belastingrecht, Bronbelasting, Schenk- en erfbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  88
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen