Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat X geen gebruik kan maken van de margeregeling. De door X gebruikte aanduiding op de inkoopverklaringen 'Marge regeling!' is te summier en biedt ruimte voor interpretatie. Verder maakt X onvoldoende aannemelijk dat de leverancier de aan hen in rekening gebrachte omzetbelasting niet als voorbelasting in aftrek hebben gebracht.

X handelt in tweedehands horloges en telefoons en berekent de verschuldigde omzetbelasting op basis van de margeregeling. De inspecteur stelt dat de vermelding van ‘Marge regeling!’ op een aantal inkoopverklaringen niet voldoet als verklaring van de leverancier dat hij ter zake van de levering aan hem geen omzetbelasting in aftrek heeft gebracht. De inspecteur legt naheffingsaanslagen op over 2016 en 2017. X gaat in hoger beroep.

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat X geen gebruik kan maken van de margeregeling. De door X gebruikte aanduiding op de inkoopverklaringen 'Margeregeling!' is te summier en biedt ruimte voor interpretatie. Verder maakt X onvoldoende aannemelijk dat de leveranciers de aan hen in rekening gebrachte omzetbelasting niet als voorbelasting in aftrek hebben gebracht. De hoogte van de naheffingsaanslagen is in eerste aanleg ten onrechte verminderd door de rechtbank. De naheffingsaanslagen zijn door de inspecteur op de juiste bedragen vastgesteld. Zowel het hoger beroep van X als het incidentele beroep van de inspecteur zijn gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Wet op de omzetbelasting 1968 28i

Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 4a

Wet op de omzetbelasting 1968 28b

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Omzetbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 18 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

453

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen