Hof Den Haag oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat het enige verschil tussen de referentievoertuigen en de onderhavige auto de CO2-uitstoot is en dat dit het uitsluitende gevolg is van een verschil in meetmethode.

X doet BPM-aangifte voor een Opel Mokka X 1.4 Turbo Innovation met schade en voldoet € 1504. In geschil is of na een schouw bij Domeinen terecht € 2636 is nageheven. Rechtbank Den Haag verlaagt de naheffing tot € 2478 en X krijgt wegens het overschrijden van de redelijke termijn een immateriële schadevergoeding van € 500. X stelt in hoger beroep dat van een te hoge CO2-waarde is uitgegaan.

Hof Den Haag oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat het enige verschil tussen de referentievoertuigen en de onderhavige auto de CO2-uitstoot is en dat dit het uitsluitende gevolg is van een verschil in meetmethode. De uitlatingen van de Staatssecretaris van Financiën bij de invoering van de nieuwe WLTP-methode zien op macroniveau en hebben geen betrekking op een concrete situatie. X beroept zich dus ten onrechte op het vertrouwensbeginsel. De naheffing wordt wegens een extra leeftijdskorting verminderd tot € 2392. X krijgt voorts een hogere immateriële schadevergoeding, omdat de rechtbank de redelijke termijn vanwege de coronapandemie ten onrechte met vier maanden heeft verlengd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 9

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 18 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

94

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen