Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de gevraagde informatie van belang kan zijn voor het beantwoorden van de vraag of X A.G. in Nederland belastingplichtig is voor de VPB.

X A.G. is vanaf haar oprichting niet in Nederland gevestigd, maar volgens de inspecteur beschikt Y, die in Nederland woont, over een volmacht om belangrijke beslissingen over X A.G. te nemen. Tegen Y, die stelt vanaf begin 2017 niet meer in Nederland te wonen, lopen reeds diverse fiscale en strafrechtelijke procedures. In geschil zijn de informatiebeschikkingen jegens X A.G. De inspecteur wil met de betreffende informatie vaststellen of X A.G. in 2016, 2017 en 2018 binnenlands belastingpplichtig is voor de VPB.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de gevraagde informatie van belang kan zijn voor het beantwoorden van de vraag of X A.G. belastingplichtig is voor de VPB. Een lichaam is namelijk in Nederland gevestigd als hier de kernbeslissingen met betrekking tot de activiteiten worden genomen (zie laatstelijk HR 17 december 2004, 39.720, V-N 2005/5.6). Tot de gedingstukken behoort een 'Mandatsvertrag' uit 2011, waarin staat dat Y onder meer een volmacht krijgt om overeenkomsten te ondertekenen en bancaire aangelegenheden uit te voeren. Volgens e-mailberichten heeft Y in ieder geval in 2011 en 2012 van deze volmacht gebruik gemaakt. De informatiebeschikkingen zijn dus terecht afgegeven. De beroepen van X A.G. zijn ongegrond. Binnen vier weken moet zij alsnog de ontbrekende informatie verstrekken.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 47

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Vennootschapsbelasting

Editie: 18 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

207

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen