De Tweede Kamer nam op 28 juni 2016 een aantal moties aan betreffende het internationaal fiscaal (verdrags)beleid.

Hierin wordt de regering onder andere verzocht:

 • •.

  Zich ervoor in te spannen dat alle multinationals die actief zijn in Europa verplicht worden om openheid te geven over hun belastingpositie in alle landen van de wereld;

 • •.

  Zich in Europees verband sterk te maken voor volledige country-by-country reporting waarin informatie voor ieder land individueel wordt weergegeven en niet op geaggregeerd niveau;

 • •.

  Zodra de Europese zwarte lijst van non-coöperatieve jurisdicties is vastgesteld, de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met die landen te heroverwegen;

 • •.

  Zich als convenantspartner in te zetten voor het opnemen van afspraken over het bestrijden en/of tegengaan van belastingontwijking in de convenanten op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen;

 • •.

  Om de toezichthouder de bevoegdheid te geven om ten aanzien van de trustsector onderzoeken, waarschuwingen en sancties openbaar te maken;

 • •.

  Te onderzoeken of er voldoende instrumenten zijn om partijen die willens en wetens helpen bij illegale activiteiten zoals belastingontduiking, belastingfraude, witwassen en terrorismefinanciering, juridisch aan te pakken of daar voorstellen voor te doen als er onvoldoende instrumenten zijn.

[Nieuwsbron][Nieuwsbron][Nieuwsbron][Nieuwsbron][Nieuwsbron][Nieuwsbron][Nieuwsbron][Nieuwsbron]

Editie: 6 juli

Rubriek: Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  24
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen