Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat bij de WOZ-waardering van de drie vakantiewoningen van X aangesloten kan worden bij de aankoopsom die X voor de woningen samen heeft betaald.

Belanghebbende, X, is eigenaar van drie vrijstaande recreatiewoningen in de gemeente Bergen. Hij heeft deze woningen op 23 oktober 2014 gekocht voor in totaal € 1.300.750 inclusief btw. In geschil is of bij de WOZ-waardering 2015 voor de afzonderlijke woningen kan worden aangesloten bij deze aankoopsom.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat bij de WOZ-waardering van de drie vakantiewoningen van X aangesloten kan worden bij de aankoopsom die X voor de woningen samen heeft betaald. X stelt dat aankoop heeft plaatsgevonden tussen zakelijke partijen, dat de koopprijs zakelijk was en dat geen korting is verleend. De heffingsambtenaar heeft niet met concrete feiten of omstandigheden het tegendeel aannemelijk gemaakt. Dat X drie woningen tegelijk heeft aangekocht is op zichzelf bezien niet voldoende. De rechtbank verklaart het beroep van X gegrond en verlaagt de WOZ-waarden van de woningen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Editie: 23 december

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Informatiesoort: VN Vandaag

  36
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen