In het buitenland gevestigde kleine ondernemers, ook degenen die uitsluitend in Nederland prestaties verrichten, kunnen niet langer de kleine ondernemersregeling toepassen.

  Besluit Staatssecretaris van Financiën, 13 december 2012, nr. nr. BLKB/2012/1629M, Stcrt. 2012, 26778  

 

 

In het buitenland gevestigde kleine ondernemers, ook degenen die uitsluitend in Nederland prestaties verrichten, kunnen niet langer de kleine ondernemersregeling toepassen. De Staatssecretaris van Financiën heeft het besluit van 25 januari 2007, nr. CPP2006/2469M (V-N 2007/11.18) over de kleine ondernemersregeling aangepast aan jurisprudentie van het Hof van Justitie EU (zaak Schmelz, 26 oktober 2010, nr. C-97/09, V-N 2010/58.20). In dat arrest heeft het Hof aangegeven dat het beperken van de toepasbaarheid van de regeling tot kleine ondernemingen die zijn gevestigd in de lidstaat waar de btw wordt verschuldigd verenigbaar is met art. 49 van het EG-verdrag. Deze beperking is gerechtvaardigd om doeltreffendheid van de fiscale controles te waarborgen ter bestrijding van fraude en misbruik en om recht te doen aan de regeling voor kleine ondernemingen. Dit besluit treedt op 1 januari 2013 in werking.

 

[Nieuwsbron]

Editie: 24 december

Rubriek: Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  31
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen