Rechtbank Gelderland oordeelt dat de brief van april 2013 niet meer is dan een mededeling, gebaseerd op de wettelijke regeling van dat moment. Uit de brief kan niet worden afgeleid dat de oldtimervrijstelling eeuwigdurend is verleend.

De heer X is vanaf maart 2012 houder van een op benzine rijdende Renault met een datum van eerste toelating uit 1987. In april 2013 is aan X per brief de mededeling gedaan dat X voor de auto in aanmerking komt voor de oldtimervrijstelling van de motorrijtuigenbelasting. In december 2013 ontvangt X een informatiebrief waarin staat dat de vrijstelling per 1 januari 2014 zal wijzigen en dat X dus weer belasting moet betalen. Op grond van de overgangsregeling heeft X € 120 (kwarttarief) aan belasting betaald. In geschil is of dat terecht is. Rechtbank Gelderland oordeelt dat de brief van april 2013 niet meer is dan een mededeling, gebaseerd op de wettelijke regeling van dat moment. Uit de brief kan niet worden afgeleid dat de vrijstelling eeuwigdurend is verleend. Voor zover X enig vertrouwen aan de mededeling heeft ontleend, dan is dat vertrouwen opgezegd door de brief die hij in december 2013 ontving. De wetswijziging is niet in strijd met het EVRM. De wetgever is met de wetswijziging namelijk binnen de hem toekomende ruime beoordelingsvrijheid gebleven. Gelet op de betaalde € 120 is ook geen sprake van een individuele buitensporige last. Het maakt niet uit dat de inspecteur de hoorplicht heeft geschonden. Dit gebrek is namelijk in beroep door de zitting geheeld. X is er niet door benadeeld, zodat op grond van art. 6:22 Awb de schending van de hoorplicht wordt gepasseerd. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 14

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 72

Algemene wet bestuursrecht 7:2

Algemene wet bestuursrecht 6:22

Editie: 5 juni

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

  25
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen