Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat de VSO vernietigbaar is wegens misbruik van omstandigheden. Over de VSO heeft namelijk intensief overleg plaatsgevonden tussen de betrokken partijen, waaronder de advocaat en de fiscaal adviseur van X bv.

Aan belanghebbende, X bv, is een groot aantal VPB-(navorderings)aanslagen opgelegd met boete- en heffingsrentebeschikkingen. De aanslagen zijn onder andere opgelegd naar aanleiding van een op 20 oktober 2008 door de inspecteur en de dga van X bv ondertekende VSO. Hierbij is overeengekomen dat een rente van 5,5% in acht wordt genomen op de vordering op A bv, een vennootschap van de zoon van de dga van X bv. In hoger beroep stelt X bv, onder andere, dat de VSO onder invloed van dwaling, dan wel misbruik van omstandigheden, tot stand is gekomen.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat de VSO vernietigbaar is wegens misbruik van omstandigheden. Over de VSO heeft namelijk intensief overleg plaatsgevonden tussen de betrokken partijen, waaronder de advocaat en de fiscaal adviseur van X bv. Over de stelling dat zij de gevolgen van de VSO niet langer konden overzien, merkt het hof op dat het op de weg van de rechtsbijstandsverleners ligt om dit kenbaar te maken. Ook is de VSO niet nietig, de VSO is rechtsgeldig tot stand gekomen. Voor het overige heeft de rechtbank de aanslagen tot de juiste bedragen vastgesteld.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 15aj

Algemene wet inzake rijksbelastingen 7:900

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 23 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

352

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen