Per 1 januari 2023 is een btw-nultarief ingevoerd op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Sinds de inwerkingtreding van het nultarief is het aantal aanmeldingen van zonnepaneelhouders in de KOR drastisch afgenomen.

In totaal zijn er in 2023 70.839 aanmeldingen geweest, in 2022 bedroeg dit nog 355.434. Hieronder vallen ook nog een groep particulieren die eind 2022 zonnepanelen heeft aangeschaft en in 2023 om teruggaaf van BTW heeft verzocht. In 2024 zijn tot dusver slechts 1057 aanmeldingen binnengekomen. Het teruglopen van de aanmeldingen leidt tot een lastenverlichting bij de Belastingdienst. Door het afwijkende karakter van zonnepaneelhouders ten opzichte van reguliere BTW-ondernemers, zorgde de interactie met deze doelgroep tot extra uitvoeringskosten en complexiteit bij de Belastingdienst. Naar verwachting zou het invoeren van een nultarief ook leiden tot een extra stimulering van investeringen in zonnepanelen. Het is echter niet mogelijk om met de beschikbare gegevens de effecten van het nultarief te kwantificeren. Ook is het niet mogelijk om een betere inschatting te maken van het budgettaire belang.

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 10

Wet op de omzetbelasting 1968 9

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 13 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

327

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen