Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het recht op LKV oudere werknemers blijft bestaan voor werknemers die zijn overgegaan van de eenmanszaak naar X. De rechtbank sluit daarbij direct aan bij HR 24 mei 2024, ECLI:NL:HR:2024:746, V-N 2024/26.8.

De activiteiten van X werden vóór haar oprichting verricht vanuit een eenmanszaak. Bij X zijn oudere werknemers in dienstbetrekking, die bij de eenmanszaak in aanmerking kwamen voor het loonkostenvoordeel oudere werknemer (LKV). Ter zake van deze werknemers is in de beschikking WTL 2021 geen LKV toegekend. In geschil is of of recht bestaat op loonkostenvoordeel voor de oudere werknemers die zijn overgegaan van de eenmanszaak naar X.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het recht op LKV oudere werknemers blijft bestaan voor werknemers die zijn overgegaan van de eenmanszaak naar X. De rechtbank sluit daarbij direct aan bij HR 24 mei 2024, ECLI:NL:HR:2024:746, V-N 2024/26.8. Aan X kan niet worden tegengeworpen dat zij noch in haar aangiften noch in correctieberichten voor de betreffende werknemers de aanvraag LKV te doen. Destijds stond in het Handboek Loonheffingen vermeld dat bij overgang van een onderneming geen recht bestaat op een LKV. X heeft voorts geloofwaardig verklaard dat eerdere aanvragen om die reden zijn afgewezen, waarna zij in latere aangiften geen verzoek meer heeft gedaan. X' beroep is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet tegemoetkomingen loondomein 2.3

Wet tegemoetkomingen loondomein 2.2

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Loonbelasting

Editie: 13 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

168

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen