Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur de (volledige) aftrek van dieetkosten tot een bedrag van € 3.900 terecht heeft geweigerd, omdat de dieetkosten in verband met sacharase isomaltase deficiëntie niet aannemelijk zijn gemaakt.

De inspecteur wijkt af van de door X ingediende aangifte IB/PVV 2015 en stelt de aftrekbare ziektekosten op nihil. De rechtbank oordeelt dat het beroep van X op het vertrouwensbeginsel faalt, omdat de gestelde zorgkosten voor elk belastingjaar opnieuw aannemelijk moeten worden gemaakt. In hoger beroep overlegt X een door haar huisarts ondertekende verklaring ter onderbouwing van de in aftrek gebrachte kosten. De inspecteur accepteert de aftrek van ziektekosten op grond van die verklaring. De inspecteur stelt dat ondanks de geaccepteerde aftrek, de aanslag niet te hoog is vastgesteld. In hoger beroep is in geschil of X recht heeft op de in de aangifte geclaimde aftrek van € 3.900 voor de extra kosten van een dieet in verband met sacharase isomaltase deficiëntie.

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur de (volledige) aftrek van dieetkosten tot een bedrag van € 3.900 terecht heeft geweigerd, omdat de dieetkosten in verband met sacharase isomaltase deficiëntie niet aannemelijk zijn gemaakt. De door X overgelegde (oude) dieetbevestiging heeft geen betrekking op het jaar 2015 en kan reeds daarom niet als bewijs dienen. Daarbij voldoet de dieetbevestiging niet aan de eisen vanwege het ontbreken van de vereiste gegevens. Dat in de aanslagregeling per abuis een aftrek is toegestaan voor een niet geclaimd dieet in verband met oncologie, maakt het voorgaande niet anders. De inspecteur is niet gehouden de dieetbevestiging als bewijs te accepteren voor zover de aftrek van dieetkosten niet is toegestaan. Het beroep van X op het vertrouwensbeginsel slaagt ook niet. De inspecteur mag de aftrek van dieetkosten ieder jaar opnieuw aan een beoordeling onderwerpen. X' hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 38

Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 37

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 13 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

322

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen