De Hoge Raad oordeelt dat algemeen bekend is dat van zeilers een niet te verwaarlozen lichamelijke activiteit wordt gevergd, ook wanneer voor recreatieve doeleinden wordt gezeild. Op de dienstverlening om de zeilsport te beoefenen, is als geheel het lage BTW-tarief van toepassing.

X BV stelt op basis van jaarabonnementen kajuitzeiljachten ter beschikking. Ieder jacht heeft maximaal zes vaste abonnees/gebruikers. X BV zorgt voor het onderhoud, de schoonmaak en het zeilklaar maken. Er zijn vaste ligplaatsen in twee jachthavens, waar de nodige voorzieningen aanwezig zijn. Volgens Hof Den Haag is het algemene BTW-tarief van toepassing op de vergoedingen. Het ter beschikking stellen van een jacht en het gebruik van faciliteiten in jachthavens valt niet onder het EU-rechtelijke begrip ‘sportaccommodatie’. X BV gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat algemeen bekend is dat van zeilers een niet te verwaarlozen lichamelijke activiteit wordt gevergd, ook wanneer voor recreatieve doeleinden wordt gezeild. X BV geeft haar abonnementhouders de gelegenheid de zeilsport te beoefenen, waarvan het gebruik van havenaccommodaties een noodzakelijk deel uitmaakt. Op de dienstverlening om de zeilsport te beoefenen, is dus als geheel het lage BTW-tarief van toepassing. Het beroep van X BV is gegrond. X BV krijgt een (aanvullende) teruggaaf van in totaal € 10.545. X BV krijgt daarnaast een proceskostenvergoeding van in totaal € 7000, zijnde € 3500 voor het geding in cassatie en elk € 1750 voor het beroep en het hoger beroep.

Lees ook het thema Non profit: vrijgesteld van btw of toch belast?

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Wet op de omzetbelasting 1968 3

Wet op de omzetbelasting 1968 9

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Omzetbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 17 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

317

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen