De Belastingdienst gebruikt bij de heffing van vennootschapsbelasting het computerprogramma Aftrek Elders Belast (computerprogramma AEB) voor de berekening van verminderingen ter voorkoming van dubbele belasting.

Voor de toepassing van dit computerprogramma wordt in de syllabus Aftrek Elders Belast (syllabus AEB) een toelichting gegeven op de uitgangspunten en methoden die aan deze berekeningen ten grondslag liggen. Deze syllabus is nu geactualiseerd.

De inhoudelijke wijzigingen zijn met name een gevolg van de actualisering van het besluit over voorkoming van dubbele belasting onder de toepassing van de belastingverdragen van 18 juli 2008, CPP, 2007/664M, Stcrt. 2008, 151, V-N 2008/39.7 bij Besluit van 18 april 2023, nr. 2023-2897, Stcrt. 2023, 12301, V-N 2023/27.6.

De syllabus is vastgesteld bij besluit van 18 maart 2021, nr. 2021-49042, Stcrt. 2021, 13012, V-N 2021/18.8.

Dit besluit treedt in werking op 9 december 2023 en wel met terugwerkende kracht tot en met 1 december 2023. Het besluit van 18 maart 2021 is per die datum ingetrokken.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 11 december

Informatiesoort: VN Vandaag

549

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen