De civiele kamer van Rechtbank Amsterdam wijst de vorderingen van X bv af. Er is namelijk geen sprake van een door het fiscaal adviesbureau gemaakte beroepsfout. Het adviesbureau heeft van meet af aan geadviseerd om de waardering van de onderneming af te stemmen met de Belastingdienst.

X bv schakelt een fiscaal en juridisch adviesbureau in voor de implementatie van een managementparticipatiestructuur. Omdat de Belastingdienst het niet eens is met de toegepaste waardering van de onderneming, leidt de implementatie tot een forse fiscale (na)heffing. X bv vindt daarin aanleiding om de nota’s van het adviesbureau niet meer te betalen. Verder eist X bv vergoeding van de geleden schade.

De civiele kamer van Rechtbank Amsterdam wijst de vorderingen van X bv af. Er is namelijk geen sprake van een door het adviesbureau gemaakte beroepsfout. Volgens de rechtbank heeft het adviesbureau van meet af aan geadviseerd om de waardering van de onderneming af te stemmen met de Belastingdienst. Het adviesbureau heeft voldaan aan de op haar rustende zorgplicht. De rechtbank veroordeelt X bv vervolgens ook tot betaling van de nota’s van het adviesbureau.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Rechtbank Amsterdam

Editie: 11 december

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Kantoren, Verbintenissenrecht

754

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen