Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de plaats van de werkelijke leiding van X bv in Portugal is gelegen. Het hof verwijst naar de procedure van A, de dga van X bv, die in Portugal woont. Volgens het hof moet ook X bv dan als inwoner van Portugal worden aangemerkt. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

A houdt de aandelen in de naar Nederlands recht opgerichte X bv. X bv heeft diverse financiële verhoudingen met A. In maart 2000 emigreert A naar Portugal. X bv heeft ook na de emigratie van A als binnenlands belastingplichtige VPB-aangifte gedaan. Naar aanleiding van een onderzoek naar de aangifte VPB 2012 corrigeert de inspecteur de aanslagen VPB 2012-2014. In geschil is of X bv op basis van het belastingverdrag met Portugal belastingplichtig is in Nederland.

Hof ’s-Hertogenbosch (V-N 2021/34.1.4) oordeelt dat de plaats van de werkelijke leiding van X bv in Portugal is gelegen. Het hof verwijst daarbij naar de procedure van A, de dga van X bv, die in Portugal woont. X bv moet daarom voor toepassing van het verdrag ook als inwoner van Portugal worden aangemerkt op grond van art. 4 van het verdrag. De VPB-aanslagen 2012-2014 zijn terecht vernietigd. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

(Na conclusie van A-G Wattel, die wij opnamen in V-N 2022/20.8)

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 7

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 4

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 1

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 2

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Vennootschapsbelasting

Editie: 11 december

Informatiesoort: VN Vandaag

1164

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen