Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur geen dwangsom verbeurt. De elektronische weg is namelijk niet opengesteld voor een ingebrekestelling.

X is het niet eens met een aan hem opgelegde IB-navorderingsaanslag. Tijdens de bezwaarfase stelt X de inspecteur, per e-mail, in gebreke. Volgens hem is dit toegestaan omdat de behandeling van het bezwaar ook op elektronische wijze heeft plaatsgevonden. Hij kondigt daarbij aan dat de ingebrekestelling ook nog per post zal volgen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur geen dwangsom verbeurt. De elektronische weg is namelijk niet opengesteld voor een ingebrekestelling. Deze weg is niet door de Belastingdienst opengesteld en de inspecteur heeft woorden van een dergelijke strekking opgenomen in zijn e-mailberichten. Verder kon de inspecteur, gezien de aankondiging dat de ingebrekestelling ook nog per post wordt verstuurd, aannemen dat de dwangsom pas verschuldigd was twee weken na ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 4:17

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 11 december

Informatiesoort: VN Vandaag

293

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen