Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de vennoot van het kantoor geen fiscale werkzaamheden had moeten aanvaarden waarvoor hij geen deskundigheid bezit. De overige vennoten van het kantoor zijn ook hoofdelijk aansprakelijk voor de aldus ontstane schade.

Twee broers erven in 2014 van hun moeder alle aandelen in een familie-bv, die alle aandelen in een werk-bv houdt. Vanaf 1994 verzorgt een administratiekantoor de loonadministratie en de fiscale aangiften van die bv. Hiertoe wordt maandelijks € 320 aan de bv in rekening gebracht. De broers verwijten het kantoor dat in de aangifte erfbelasting ten onrechte geen beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is gedaan.

Civielrechtelijk is in geschil of het kantoor en de vennoten aansprakelijk zijn voor de schade, zoals de € 450.898 teveel betaalde erfbelasting en de € 133.750 advieskosten van KPMG.

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de vennoot van het kantoor geen werkzaamheden had moeten aanvaarden waarvoor hij geen deskundigheid bezit. Dit volgt uit de zorgplicht van een goede opdrachtnemer. De vennoot stelt vergeefs dat hij de moeder privé goed had gekend en dat hij de aangifte slechts als vriendendienst zou hebben gedaan. De zorgplicht geldt namelijk ook als een professional iets gratis doet.

Partijen hadden elkaar leren kennen bij de notaris toen de erfenis van de moeder werd besproken en de vennoot nam het toen op zich om de fiscale zaken af te wikkelen. De overige vennoten van het kantoor zijn overigens ook hoofdelijk aansprakelijk voor de schade. Zo is niet gebleken dat de andere vennoot met hun had afgesproken dat hij de werkzaamheden op persoonlijke titel zou doen. Bovendien gebruikte hij ook steeds het e-mailadres en het postpapier van het kantoor.

De kosten van KPMG hoeven slechts voor circa de helft te worden vergoed. Er wordt namelijk ingeschat dat zonder de fout € 65.000 aan kosten voor deskundige bijstand zou zijn gemaakt. Dit komt daarom in mindering op de kosten van KPMG. In het restantbedrag zit ook de wettelijke rente verdisconteerd.

Lees ook het thema De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Successiewet 1956 35b

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Instantie: Rechtbank Midden-Nederland

Editie: 21 april

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen