Per 1 januari 2022 wordt de huidige dubbele energiebelasting bij energieopslag achter een zelfstandige grootverbruikersaansluiting weggenomen. De uitvoeringstoets hiervoor is opgestart, maar nog niet afgerond. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën bij de toezending van de evaluatie van de energiebelasting aan de Tweede Kamer.

Het onderzoek naar mogelijk dubbele energiebelasting bij bi-directioneel laden is nog gaande. In het onderzoek wordt gekeken naar het maatschappelijk belang en het potentieel van bi-directioneel laden, alsmede knelpunten en oplossingsrichtingen in wet- en regelgeving.

Het doel van de evaluatie van de energiebelasting (EB) is het beoordelen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van fiscale regelingen in de EB, een evaluatie van de EB als geheel, de tariefstructuur en het onderzoeken van de interactie van de EB met de energietransitie. De evaluatie richt zich op de periode van de introductie in 1996 tot en met 2019. Voor de relatie tot de energietransitie is de zichtperiode 2020-2030 gehanteerd.

De evaluatie van de EB dient in samenhang te worden bezien met de evaluatie en toekomstverkenning van de ODE, die door de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Kamer zijn aangeboden. Ook dient het in samenhang te worden bezien met het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Financiering Energietransitie.

In het IBO wordt gekeken naar de totale kosten van de energietransitie, de prikkels om die kosten te verlagen en de lastenverdeling. Het IBO wordt op korte termijn aangeboden aan de Tweede Kamer.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Milieuheffingen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 21 april

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen