Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de verkoop van geschonken antiek ROW is. Gezien de hoeveelheid ligt persoonlijk gebruik niet voor de hand. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

X geeft in zijn aangifte IB/PVV 2012 ROW aan met betrekking tot verkoop van antiek. Het antiek is door de vader van X verkregen van paters van een klooster en later aan X geschonken. Na de bezwaartermijn dient X een herziene aangifte in waarin geen ROW is opgenomen. De inspecteur is van mening dat de opbrengsten van de verkoop als ROW dient te worden aangegeven en verleent geen ambtshalve vermindering. X gaat uiteindelijk in hoger beroep.

Hof ’s-Hertogenbosch (V-N 2020/31.1.3) oordeelt dat sprake is van ROW. X maakt niet aannemelijk dat de spullen slechts voor persoonlijk gebruik zijn meegenomen. Gezien de omvang en opslag van de spullen ligt oogmerk tot verkoop voor de hand. Dat de spullen door de vader zijn meegenomen en later aan X zijn geschonken doet hieraan geen afbreuk. Het hoger beroep is ongegrond.

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.90

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Hoge Raad

Editie: 21 april

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen