Hof Den Haag oordeelt dat X aan haar informatieverplichting voldoet door de verschuldigde omzetbelasting over 2014 en 2015 op te nemen op de balans bij de aangiftes vennootschapsbelasting.

X dient in 2016 de aangiftes vennootschapsbelasting in over 2014 en 2015. Op de bijbehorende balansen zijn nog te betalen bedragen aan omzetbelasting over 2014 en 2015 opgenomen. De inspecteur stelt een boekenonderzoek in naar aanleiding van deze opgenomen posten. Hij stelt dat het aan de opzet van X is te wijten dat geen suppletieaangifte omzetbelasting is ingediend, en legt een vergrijpboete van 50% op voor het niet voldoen aan de informatieverplichting. X gaat in hoger beroep.

Hof Den Haag oordeelt dat de boete onterecht is opgelegd en vernietigt deze. Het hof stelt dat door de precieze cijfermatige informatie in de aangiftes vennootschapsbelasting op te nemen, X heeft voldaan aan de informatieverplichting, mede doordat de inspecteur deze informatie ook als zodanig heeft opgevat. Het hoger beroep is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 10a

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Den Haag

Editie: 21 april

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen