Hof Leeuwarden oordeelt dat de aard van de aansprakelijkheidstelling met zich mee brengt dat hoge eisen aan de bekendmaking moeten worden gesteld. Fouten bij postbezorging zijn voor risico van de ontvanger.

De ontvanger stelt X bij beschikking met dagtekening 14 december 2017 als bestuurder aansprakelijk voor door X bv niet betaalde belastingaanslagen. De ontvanger verklaart het bezwaar niet-ontvankelijk. Rechtbank Noord-Holland verklaart het beroep hiertegen ongegrond. In geschil is of dat terecht is. X stelt dat de beschikking hem niet eerder heeft bereikt dan bij de betekening door de deurwaarder. De eerdere aanbieding van de beschikking bij aangetekende brief heeft X als gevolg van falende postbezorging nooit ontvangen.

Hof Leeuwarden oordeelt dat de aard van de aansprakelijkheidstelling met zich mee brengt dat hoge eisen aan de bekendmaking moeten worden gesteld. Fouten bij de bezorging dienen voor risico van de ontvanger te komen. X heeft het bezwaar tijdig ingediend. Het hof wijst de zaak terug naar de rechtbank, die inhoudelijk op de zaak zal moeten beslissen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 6:6

Invorderingswet 1990 49

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Invordering, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 21 april

7

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen