Staatssecretarissen Van Rij en De Vries van Financiën hebben het advies van de kwartiermaker belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden (Kwartiermaker BBT) over de beoogde invulling van de rol en positionering van de onafhankelijke belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden (Belangenbehartiger BT) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het advies vloeit voort uit gesprekken met een breed scala aan maatschappelijke partijen, medeoverheden, uitvoeringsorganisaties en mensen die tot de doelgroep behoren – en onderzoek wat is uitgevoerd onder relevante stakeholders. In het advies ziet de Kwartiermaker BBT drie taken voor de Belangenbehartiger BT te weten: i) het rechtwaardig helpen van mensen op basis van individuele casusbehandeling, ii) het troubadourschap en iii) het zijn van een kritische vriend. Voor de invulling van de eerste taak “het rechtwaardig helpen van mensen op basis van individuele casusbehandeling” acht de Kwartiermaker BBT van belang dat de Belangenbehartiger BT drie bevoegdheden krijgt, namelijk: a) een regiefunctie, b) doorzettingsmacht en c) ongeclausuleerde en directe toegang tot gegevens van belastingplichtigen en toeslaggerechtigden. De staatssecretarissen omarmen het advies van de Kwartiermaker BBT. Daarentegen hebben zij nog wel een aantal aandachtspunten die nader kunnen worden uitgewerkt- in de inrichtingsfase. De Belangenbehartiger BT start formeel uiterlijk eind 2024. Met het uitbrengen van het advies eindigt de opdracht van de Kwartiermaker BBT.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 14 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

244

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen