Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat X fiscaal inwoner is van Nederland, ondanks het feit dat hij van zijn partner gescheiden leeft in Zwitserland.

X en zijn echtgenote bezitten een woning in Nederland en een woning in Zwitserland. Zij komen in het jaar 2000 overeen dat zij gescheiden gaan leven, maar wel gehuwd blijven. X gaat in Zwitserland wonen en zijn echtgenote in Nederland. X schrijft zich tevens in Zwitserland in bij de gemeentelijke basisadministratie. In geschil is of X fiscaal inwoner is van Nederland en de (navorderings)aanslagen IB/PVV 2011 tot en met 2017 terecht zijn opgelegd.

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt in navolging van de rechtbank dat X naar nationaal recht in Nederland woonde. X is gehuwd gebleven, verbleef in Nederland altijd in de woning van zijn echtgenote met wie hij onroerende zaken bezat en deed regelmatig pintransacties in Nederland. Ook maakte hij gebruik van de Nederlandse gezondheidszorg en hanteerde hij Nederlandse postadressen. Toepassing van het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland leidt tot dezelfde conclusie. Het hoger beroep van X is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting 2

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting 4

Algemene wet inzake rijksbelastingen 4

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Editie: 14 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

921

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen