De zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling zijn grote ongerichte instrumenten, waardoor er een risico op verspilling ontstaat. Dat is de conclusie van het rapport over de evaluatie van de fiscale ondernemerschapsregelingen dat door staatssecretaris Van Rij van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In het rapport staat daarnaast dat de regelingen zeer beperkt doeltreffend zijn in relatie tot hun overkoepelende doel: het realiseren van maatschappelijke spill-overs via het stimuleren van ondernemerschap. De regelingen die zich richten op andere beleidsdoelen scoren beter op doeltreffendheid en doelmatigheid.

Bij de zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling en de startersaftrek zijn er ook neveneffecten, bestaande uit een verstoring van de arbeidsmarktkeuzes en hoge inkomensrisico’s.

De huidige begrotingsregels schrijven in algemene zin voor dat het uitgangspunt is dat een regeling wordt afgeschaft of versoberd indien deze negatief is geëvalueerd. Als het de wens van het kabinet is om een fiscale regeling in stand te houden ondanks de negatieve evaluatie, dient het kabinet hier in een kabinetsreactie aan de Kamer expliciet op in te gaan. Gelet op de demissionaire status van dit kabinet is het aan een volgend kabinet om de uitkomsten van de evaluatie en eventuele vervolgstappen te beoordelen.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.79a

Wet inkomstenbelasting 2001 3.76

Wet inkomstenbelasting 2001 3.74

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 14 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

3880

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen