Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de rechtbank de toezending van het verweerschrift binnen 10 dagen voor de zitting terecht heeft toegelaten. Dit is niet in strijd met de goede procesorde.

X is eigenaar van een vrijstaande woning. De WOZ-waarde van de woning is vastgesteld op € 562.000. X maakt bezwaar en gaat vervolgens in beroep. Voor de zitting bij de rechtbank ontdekt de griffier dat er geen verweerschrift van de heffingsambtenaar in het dossier zit. De heffingsambtenaar stuurt het verweerschrift, dat is gedateerd bijna 10 maanden voor de zitting, opnieuw toe. De rechtbank accepteert het verweerschrift en verklaart het beroep ongegrond. In geschil is of de rechtbank het nader stuk terecht heeft toegelaten tot de procedure en of de heffingsambtenaar artikel 40 lid 2 Wet WOZ heeft geschonden.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het toelaten van het nadere stuk door de rechtbank geen strijd oplevert met de goede procesorde. X had voor de zitting van de rechtbank van de inhoud kennis kunnen nemen en er adequaat op kunnen reageren. Het nadere stuk is niet omvangrijk of ingewikkeld. Dat de gemachtigde van X ervoor heeft gekozen het stuk niet te lezen komt voor zijn rekening en risico. Ook het beroep op schending van artikel 40 lid 2 Wet WOZ slaagt niet, omdat X pas in hoger beroep voor het eerst over het ontbreken van de betreffende stukken klaagt. Het hof verklaart het hoger beroep ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 40

Algemene wet bestuursrecht 8:58

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Waardering onroerende zaken, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 14 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

517

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen