Het kabinet werkt aan alternatieven voor het toeslagenstelsel. De Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane heeft de Tweede Kamer een tussenrapportage gestuurd met beleidsopties voor een alternatief toeslagenstelsel.

Overstappen naar een alternatief stelsel is een majeure hervorming die een lange periode zal beslaan. Het is duidelijk dat er niet één werkend perspectief is. De Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane heeft de Tweede Kamer op 22 september 2020 een tussenrapportage gestuurd met beleidsopties voor een alternatief toeslagenstelsel. Het doel van het kabinet is om concrete beleidsopties te schetsen waarmee het volgende kabinet aan de slag kan. De tussenrapportage dient als basis om met de Kamer en maatschappelijke organisaties het gesprek aan te gaan om te toetsen of het kabinet de juiste beleidsopties in beeld heeft om eind 2020 de uiteindelijke nota te kunnen opstellen. In deze tussenrapportage geeft het kabinet een eerste globale schets van de beleidsopties om tot een nieuw stelsel te komen.

Het kabinet werkt aan drie soorten beleidsopties. In de eerste set aan beleidsopties worden mogelijkheden uitgewerkt om de individuele toeslagen te vervangen door ook te kijken naar andere keuzes binnen de domeinen van zorg, huurmarkt en kinderopvang. In de tweede set beleidsopties worden de mogelijkheden onderzocht om huishoudens te compenseren via de fiscaliteit en de sociale zekerheid door een verhoging van het sociaal minimum. Ten slotte worden beleidsopties uitgewerkt om een eventueel resterend deel aan toeslagen (gedeeltelijk) uit de actualiteit te halen, te vereenvoudigen of te harmoniseren. Om tot een alternatief voor het huidige systeem te komen kunnen de beleidsopties worden gecombineerd.

Voor al de genoemde beleidsopties worden de komende maanden fiches uitgewerkt. De lijst met deze fiches is als bijlage bij deze tussenrapportage toegevoegd.

Omdat de keuzes zo fundamenteel en verstrekkend in zijn gevolgen zijn zal de uitwerking en de stap naar een nieuw stelsel meerdere kabinetsperioden in beslag nemen. Een stelsel zonder of met eenvoudigere en kleinere toeslagen impliceert grote verschuivingen en vergt keuzes.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 24 september

Informatiesoort: VN Vandaag

  214
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen