De toepassing van art. 80a Wet RO heeft binnen de sector belastingrecht geleid tot het creëren van ruimte binnen de bestaande capaciteit van de Hoge Raad. Hierdoor kan tijd worden besteed aan zaken die ertoe doen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Universiteit Utrecht heeft gedaan in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft het onderzoeksrapport naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

Het hoofddoel dat de wetgever met de invoering van art. 80a Wet RO bij de Wet versterking cassatierechtspraak heeft beoogd, is de Hoge Raad meer in staat te stellen zich als ‘cassatierechter te concentreren op zijn kerntaken’. Doordat minder zaken in de zaakstroom voor reguliere cassaties bij de Hoge Raad terecht komen, wordt ruimte gecreëerd om meer aandacht te kunnen besteden aan de zaken die ertoe doen.

Art. 80a Wet RO is per 1 juli 2012 ingevoerd. Het biedt de Hoge Raad de bevoegdheid om bepaalde categorieën van zaken via een vereenvoudigde en snellere procedure af te doen door deze zaken niet-ontvankelijk te verklaren.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Editie: 1 maart

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen