Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur terecht de verrekening van zelfstandigenaftrek heeft geweigerd nu er geen bedrag aan niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek bij beschikking is vastgesteld.

X heeft in zijn aangifte IB/PVV over 2018 een niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek van € 11.064, stammend uit 2011, in aftrek gebracht. De inspecteur corrigeert dit naar een bedrag van € 1.580, omdat hier geen beschikking voor is afgegeven. X stelt dat hij nog recht heeft op verrekening van het volledige bedrag aan niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek uit 2011, omdat hij dit bedrag destijds bij de aangifte heeft aangegeven.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur terecht de door X voorgestane verrekening van niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek over 2011 met de winst van 2018 heeft geweigerd. In 2011 is niet bij beschikking een bedrag aan niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek vastgesteld. Het bedrag stond niet op de aanslag vermeld en X had daaruit kunnen (en moeten) afleiden dat het door hem opgegeven bedrag niet is vastgesteld. Ook een beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt niet nu er niet voldaan wordt aan de meerderheidsregel.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.76

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Editie: 1 maart

30

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen