Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de belastingrente terecht in rekening is gebracht. X heeft via zijn boekhouder, met toepassing van de BECON-regeling, uitstel voor het indienen van de aangifte genoten.

In verband met de aan hem opgelegde IB- en Zvw-aanslagen 2018 en 2019 wordt aan X belastingrente in rekening gebracht: € 252 (IB 2018), € 73 (Zvw 2018), € 139 (IB 2019), € 19 (Zvw 2019). X is het hier niet mee eens.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de belastingrente terecht in rekening is gebracht. X heeft via zijn boekhouder, met toepassing van de BECON-regeling, uitstel voor het indienen van de aangifte genoten. Ondanks het inschakelen van een boekhouder blijft X zelf verantwoordelijk voor de timing van het indienen van zijn aangifte en de gevolgen voor het met uitstel later indienen van een aangifte, waaronder het verschuldigd worden van belastingrente. Dat de boekhouder als aanvrager van het uitstel tot het doen van aangifte X over de verzoeken daartoe en de gevolgen daarvan, waaronder het verschuldigd worden van belastingrente, niet heeft geïnformeerd, komt voor rekening van X. Verder wijst de rechtbank er op dat X een VA had kunnen aanvragen dan wel had kunnen wijzigen. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 30fc

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Editie: 1 maart

182

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen