Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat aan het correctiebeleid de uitleg kan worden gegeven dat – behoudens kwade trouw of repeterende onjuistheden – een navordering van minder dan € 450 niet wordt opgelegd, ook als de inkomenscorrectie meer is dan € 1000.

Aan X is een navorderingsaanslag opgelegd met, na bezwaar, een inkomenscorrectie van € 1106 en een te betalen bedrag van € 366. Volgens X is de aanslag lager dan € 450, zodat op grond van het interne correctiebeleid van de Belastingdienst geen aanslag mag worden opgelegd. Volgens de inspecteur is het inkomen met meer dan € 1000 gecorrigeerd, zodat niet wordt voldaan aan de tweede cumulatieve eis. Volgens Rechtbank Noord-Nederland ligt de grens bij € 450. De toevoeging tussen haakjes van “€ 1000 inkomen” is slechts een intern hulpmiddel om te bepalen of wellicht de € 450-grens aan na te vorderen belasting wordt overschreden. De inspecteur gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat aan het correctiebeleid de uitleg kan worden gegeven dat – behoudens kwade trouw of repeterende onjuistheden – een navordering van minder dan € 450 niet wordt opgelegd, ook als de inkomenscorrectie meer is dan € 1000 (zie HR 12 november 2021, 21/00184, V-N 2021/49.17). Na bezwaar is het te betalen bedrag lager dan € 450, zodat de aanslag terecht door de rechtbank is vernietigd. Er kan in het midden blijven of relevant is X staat vermeld op de (Fraude signalering voorziening) FSV-lijst. Het beroep van de inspecteur is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 9.4

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 1 maart

48

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen