Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat hij aan de voorwaarden voor het toepassen van de margeregeling voldoet. Niet in geschil is dat een aantal inkoopverklaringen ontbreken en dat de wel aanwezige verklaringen niet aan de eisen voldoen.

X handelt vanaf het vierde kwartaal van 2014 in gebruikte auto’s. In zijn BTW-aangiften over 2014 en 2015 past X de marge- en globalisatieregeling toe. Volgens de inspecteur heeft X voor 72 auto's ten onrechte de margeregeling toegepast. In geschil is de naheffing van € 107.802.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat hij aan de voorwaarden voor het toepassen van de margeregeling voldoet. Niet in geschil is dat een aantal inkoopverklaringen ontbreken en dat de wel aanwezige verklaringen niet aan de eisen voldoen. Er kan dus in het midden blijven of de bewijslast moet worden omgekeerd en verzwaard. X betwist weliswaar de correcties, maar onderbouwt dit verder niet. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 28b

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Editie: 12 juni

10

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen