Advocaat-generaal Kokott concludeert dat het Gerecht het besluit terecht nietig heeft verklaard. De EC heeft zich op het onjuiste referentiestelsel gebaseerd. Daarnaast blijkt uit de fiscale ruling ook geen kennelijk onjuiste goedkeuring van het bedrag van de royaltybetaling.

In het kader van een herstructurering verzoekt Amazon Luxemburg in 2003 om een tax ruling te geven en daarin de behandeling van de fiscale aangelegenheden van twee Luxemburgse groepsvennootschappen te bevestigen. Luxemburg verklaart zich daarop akkoord met het voorgestelde transfer pricing arrangement tussen de twee Luxemburgse vennootschappen met betrekking tot de te betalen royalty.

De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar deze overeenkomst en concludeert dat sprake is van staatssteun. Amazon is het daar niet mee eens. Het Gerecht oordeelt dat de Luxemburgse tax ruling voor Amazon geen verboden staatssteun vormt. Volgens het Gerecht is de EC er namelijk niet in geslaagd om aan te tonen dat er een voordeel voor de Luxemburgse vennootschappen voortvloeit uit de tax ruling. Het Gerecht vernietigt dan ook de beslissing van de EC. De EC stelt hogere voorziening in tegen het arrest van het Gerecht.

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat het Gerecht het besluit terecht nietig heeft verklaard. De EC heeft zich op het onjuiste referentiestelsel (OESO-richtlijnen Verrekenprijzen in plaats van de Luxemburgse wetgeving) gebaseerd. Daarnaast blijkt uit de fiscale ruling ook geen kennelijk onjuiste goedkeuring van het bedrag van de royaltybetaling. Volgens de A-G toont de EC niet aan dat een voordeel is verleend.

Lees ook het thema Fiscale Staatssteun.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 107

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal)

Editie: 12 juni

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

18

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen