Naar aanleiding van het advies van de landsadvocaat dat geautomatiseerde selectiesystemen waarschijnlijk kunnen worden aangemerkt als geautomatiseerde besluitvorming is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder andere gevraagd om duiding te geven aan het profileringsbegrip. Dat antwoorden de Staatssecretarissen van Financiën na vragen van de vaste commissie voor Financiën over het advies.

Het advies van de landsadvocaat over geautomatiseerde selectietechnieken, dat op 13 maart 2024 is aangeboden aan de Tweede Kamer (V-N 2024/15.19), kan verstrekkende gevolgen hebben. Bij strikte toepassing van het advies kan het gebruik van geautomatiseerde selectietechnieken door overheidsorganisaties alleen mogelijk zijn met een specifieke wettelijke grondslag.

Het advies van de landsadvocaat brengt ten aanzien van de processen van de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen nieuwe nuances aan, zoals wanneer een selectiemethode geclassificeerd kan worden als een profilerende selectiemethode en wanneer sprake kan zijn van geautomatiseerde besluitvorming. De conclusies van de landsadvocaat kunnen ook gevolgen hebben voor andere (overheids)organisaties.

Voor wat betreft de processen bij de Belastingdienst en Dienst Toeslagen kan de consequentie van het advies in het uiterste geval zijn dat ten aanzien van de handhaving, zonder expliciete grondslag, geen gerichte controle meer kan worden uitgevoerd waarin gebruik gemaakt wordt van profilerende selecties.

De staatssecretarissen verwachten op basis van het advies van de AP voor het zomerreces 2024 een voorstel te doen voor vervolgstappen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 5 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

309

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen