Het kabinet werkt een wetswijziging uit, omdat de samengestelde behandeling van toeslagendossiers van nabestaanden in één gesprek, waartoe amendement Leijten (SP) oproept, de nabestaandenregeling onuitvoerbaar maakt.

Staatssecretaris De Vries van Financiën reageert op een motie van Kamerlid Dijk (SP). Deze motie verzoekt de regering om te onderzoeken wat er nodig is om behandeling van dossiers van nabestaanden van overleden gedupeerden in één dag uit te voeren.

Volgens de bewindspersoon blijkt uit een aantal pilots en een uitvoeringstoets dat het samenvoegen van verschillende herstelregelingen in een ééndaagse procedure niet leidt tot een betere, maar onuitvoerbare regeling. Het is namelijk niet altijd mogelijk feiten en omstandigheden zorgvuldig te wegen in één dag, omdat er geen tijd is om informatie op te vragen. Daarnaast leidt tijdsdruk tot snelle beslissingen en neemt de kans op fouten toe. Doordat verschillende regelingen elkaar opvolgen en door externe partners worden uitgevoerd, is het praktisch niet mogelijk alle regelingen in één dag af te handelen. Daarnaast ontbreekt het nabestaanden aan voldoende tijd en ruimte om regie te houden op het herstelproces.

Het kabinet verwerkt de insteek van amendement Leijten (Kamerstukken II 2023/2024, 36352, nr. 19, V-N 2023/30.23.21), dat oproept tot een samengestelde behandeling in één dag, zoveel mogelijk uit in een nieuwe regeling. Rondom de nabestaandenregeling wordt gewerkt aan een voorstel om behandeling van verschillende regelingen zo snel mogelijk achter elkaar te laten plaatsvinden.

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 1

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 5 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

301

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen