Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Spanje in strijd met het EU-recht handelt door autonome regio’s toe te staan om een eigen accijnstarief te hanteren. Hierdoor zijn de tarieven voor een en hetzelfde product en een en hetzelfde gebruik verschillend, afhankelijk van waar het product wordt verbruikt.

Disa Suministros y Trading S.L.U. legt zich toe op de aankoop, verkoop, import en groothandel van aardolieproducten. Disa verzoekt de Spaanse Belastingdienst om teruggaaf van accijns op koolwaterstoffen die aan haar door haar leveranciers is doorberekend en door haar is betaald. Volgens DISA is het regionale, gedifferentieerde, tarief in strijd met art. 5 EG-Richtlijn 2003/96 en het in die richtlijn nagestreefde doel van uniforme belastingheffing. Spanje staat de autonome regio’s namelijk toe om onderling gedifferentieerde tarieven voor de accijns op minerale oliën vast te stellen voor een en hetzelfde product. De Spaanse rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Spanje in strijd met het EU-recht handelt door autonome regio’s toe te staan om een eigen accijnstarief te hanteren. Hierdoor zijn de tarieven voor een en hetzelfde product en een en hetzelfde gebruik verschillend, afhankelijk van waar het product wordt verbruikt. Het Hof van Justitie EU overweegt daarbij dat art. 5 EG-Richtlijn 2003/96 niet de mogelijkheid biedt om voor een en hetzelfde product en een en hetzelfde gebruik accijnstarieven vast te stellen die verschillen afhankelijk van de regio of het gebied van die lidstaat waar het product wordt verbruikt.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht, Accijns en verbruiksbelastingen

Editie: 5 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

83

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen