De Belastingdienst heeft een steekproef uitgevoerd naar de kwaliteit van de aangifte erfbelasting in 2018. Dit zal ook worden gedaan voor 2017. Dit schrijven de Minister en de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen uit het schriftelijk overleg over onderzoeken naar de erf- en schenkbelasting door het CPB en de ADR.

De ADR zal de steekproef van de Belastingdienst betrekken in de opdracht. Eerder dit jaar hebben de bewindslieden aangekondigd dat de ADR onderzoek gaat doen naar het uitnodigingenbeleid voor de aangifte erfbelasting en de uitvoering daarvan. De wijze van selectie van aangiften die gecontroleerd worden en de mate waarin de afgelopen twee jaar en dit jaar gecontroleerd is, kan niet worden meegenomen in het onderzoek. Het selectie- en toezichtsbeleid is niet openbaar.

Het onderzoek van het CPB richt zich op de ontwikkeling van de grondslag van de schenk- en erfbelasting. Dit onderzoek zal onderdeel uitmaken van het werk aan de bouwstenen voor een nieuw belastingstelsel.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 20 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

  549
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen