De Belastingdienst heeft de eerste drie samenvattingen gepubliceerd van verzoeken voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van toepassing van de innovatiebox. Alle drie de verzoeken zijn toegewezen.

Het gaat om een agrarische onderneming en twee dienstverlenende ondernemingen. De drie ondernemingen hebben ieder een R&D afdeling en brengen jaarlijks immateriële activa voort waarvoor WBSO verklaringen worden verkregen. In de verzoeken om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode.

De Belastingdienst is tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de gevraagde toepassing van de innovatiebox is voldaan. Er is overeenstemming bereikt over de toepassing van de innovatiebox.

Lees ook het thema Innovatiebox

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 28 augustus

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

10

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen