De Belastingdienst heeft een samenvatting gepubliceerd van een verzoek voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de vraag of sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Er is niet aan de voorwaarden voldaan en er kan geen vooroverleg worden gevoerd.

Het gaat om coöperatie X opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot een internationaal concern, actief in de industriële sector. X heeft 2 leden die zijn gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten. X verzoekt om zekerheid vooraf dat inhouding van dividendbelasting achterwege kan blijven. Er wordt geen vooroverleg gevoerd als de gevraagde zekerheid vooraf betrekking heeft op de fiscale gevolgen van directe transacties met entiteiten die zijn gevestigd in staten die zijn opgenomen in de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden. De Verenigde Arabische Emiraten wordt in deze regeling genoemd als aangewezen staat.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Dividendbelasting, Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 28 augustus

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen