De Staatssecretaris van Financiën heeft het beleid over de familiebank gedeeltelijk openbaar gemaakt. Het gaat om een handreiking familieleningen en e-mailcorrespondentie tussen de Belastingdienst en BDO.

De handreiking is voorzien van een toetsschema. Deze moet antwoord geven op de vraag hoe bij een familielening moet worden beoordeeld of, en tot welk percentage, de rente die is betaald op een eigenwoningschuld aftrekbaar is. Op de eerste plaats moet sprake zijn van een geldlening. De vervolgvraag is dan of de rente ook aftrekbare eigenwoningrente vormt. Bij familieleningen moet aan de hand van alle feiten en omstandigheden van iedere individuele situatie worden beoordeeld in hoeverre de overeengekomen rente de reële vergoeding is voor het ter beschikking stellen van de hoofdsom.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.119a

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 26 april

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

596

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen