De Invorderingswet 1990 wordt herijkt. Dit mede naar aanleiding van het eindrapport ‘Burgers beter beschermd’ van de adviescommissie praktische rechtsbescherming, die is aangesteld naar aanleiding van een motie van Kamerlid Omtzigt (CDA).

De Invorderingswet 1990 wordt herijkt om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is om rekening te houden met individuele omstandigheden van belastingplichtigen. Hierbij wordt in ieder geval gekeken naar de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een betalingsregeling en wordt een hardheidsclausule toegevoegd. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om het uitstelbeleid voor ondernemers te herijken en om medewerkers meer discretionaire ruimte te bieden bij het vragen van zekerheid aan ondernemers bij een verzoek om uitstel van betaling.

Dat staat in de brief van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën bij het eindrapport. Uit het rapport blijkt dat sommige burgers en kleine ondernemers in de praktijk onvoldoende rechtsbescherming ervaren. Dit speelt niet alleen bij (specifieke onderdelen van) de Belastingdienst, maar geldt ook voor rechtshulp in zijn algemeenheid.

De staatssecretaris bespreekt in de brief hoe de vier aanbevelingen van de adviescommissie worden opgepakt. Zo wordt bekeken of de suggestie kan worden ingevoerd om bij het uitblijven van een reactie op een ambtshalve aanslag, pas een tweede ambtshalve aanslag op te leggen nadat er persoonlijk contact is geweest met de belastingplichtige. Dit vanwege het feit dat het opgelegde inkomen doorwerkt naar toeslagen en andere uitkeringen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Invordering, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 26 april

Informatiesoort: VN Vandaag

  999
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen