Om het verloop van de actuele verdragsonderhandelingen transparanter te maken, is de Staatssecretaris van Financiën voornemens om de Tweede Kamer jaarlijks in het eerste kwartaal een brief te sturen. Hierin wordt een overzicht verstrekt van de in het voorafgaande jaar gevoerde onderhandelingen en ondertekende belastingverdragen, het onderhandelplan voor het komende jaar en een overzicht en status van actieve onderhandelingen.

In 2021 probeert Nederland de gesprekken voort te zetten met Andorra, Bangladesh, België, Brazilië, Marokko, Mozambique, Oeganda, Portugal, Rusland, Senegal, Sri Lanka. Verder zal Nederland proberen nieuwe (her)onderhandelingen te starten met Bahrein, Barbados, Moldavië, de Verenigde Arabische Emiraten (aanpassing bestaande verdragen) en Ecuador (nog geen bestaand verdrag).

Ook gaat Nederland in 2021 de gesprekken over een nieuwe belastingregeling voortzetten met Aruba en Curaçao. Daarnaast beoogt Nederland gesprekken over de belastingregeling met Sint Maarten te starten. Dit is noodzakelijk om deze regelingen in lijn te brengen met de minimumstandaard van het BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) project.

Ten aanzien van Rusland meldt de staatssecretaris dat Nederland vooralsnog geen formele kennisgeving van de beëindiging van het belastingverdrag tussen Nederland en Rusland heeft ontvangen. De Nederlandse inzet blijft erop gericht om de gesprekken voort te zetten met als doel alsnog tot overeenstemming te komen.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 26 april

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen