Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in een verzetsprocedure dat het eerdere hoger beroep terecht niet-ontvankelijk is verklaard omdat het griffierecht niet betaald is en belanghebbende niet slaagt in een beroep op betalingsonmacht.

X komt in hoger beroep tegen een eerdere uitspraak van Rechtbank Gelderland. Omdat X het griffierecht niet betaalt en een beroep op betalingsonmacht wordt afgewezen doet het hof de zaak vereenvoudigd af. Het hoger beroep is niet-ontvankelijk. X komt daartegen in verzet bij het hof.

Aan de hand van de richtlijnen uit de jurisprudentie van de Hoge Raad en de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State beoordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden de betalingsonmacht van X. Omdat het inkomen en vermogen van X in de toetsingsperiode hoger is dan de geldende normen wordt het beroep op betalingsonmacht afgewezen. Verzet ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:108

Algemene wet bestuursrecht 8:54

Algemene wet bestuursrecht 8:41

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 24 maart

11

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen