Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de aanslag in overeenstemming met de Waterschapswet en de verordening is opgelegd.

Belanghebbende, X, ontvangt met dagtekening 30 juni 2019 een aanslag watersysteemheffing gebouwd. In geschil is of de aanslag correct is opgelegd. X stelt dat hij geen genot heeft van de werkzaamheden van het waterschap.

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de aanslag in overeenstemming met de Waterschapswet en de verordening is opgelegd. Dat X ontevreden is over de kwaliteit van de door het waterschap geleverde werkzaamheden leidt niet tot het oordeel dat de aanslag ten onrechte is opgelegd. Ter onderbouwing verwijst de rechtbank naar de uitspraak van 11 april 2012 van Hof Arnhem (V-N 2012/32.26.19). Het beroep is dan ook ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Rechtbank Oost-Brabant

Editie: 24 maart

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen