De rechtbank oordeelt dat de ontvanger terecht vervolgingskosten in rekening heeft gebracht. De aanslagen zijn materieel verschuldigd omdat X niet aan haar informatieplicht heeft voldaan.

Aan X zijn meerdere navorderingsaanslagen IB/PVV opgelegd, die voortvloeien uit het zogenoemde Rekeningenproject. Deze aanslagen staan onherroepelijk vast. X heeft gedurende deze procedures geen gegevens verstrekt waaruit zou moeten blijken dat de aanslagen te hoog waren. De ontvanger heeft X vervolgingskosten in rekening gebracht. In geschil is de vraag of dat terecht is.

De rechtbank concludeert dat rekening gehouden dient te worden met de proceshouding van de belastingplichtige. Indien de belastingplichtige weigert aan zijn informatieplicht te voldoen, zoals X heeft gedaan, dan zijn de geschatte aanslagen als materieel verschuldigd aan te merken. De ontvanger heeft terecht de vervolgingskosten gehandhaafd.

[Bron Uitspraak]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Invordering

Instantie: Rechtbank Gelderland

Editie: 24 maart

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen