Het besluit bestuursrecht toeslagen van 11 oktober 2018, nr. 2018-172446 (V-N 2018/57.17) is gewijzigd. De wijziging betreft een verbod op het opnemen van een geheimhoudingsverplichting in een vaststellingsovereenkomst tussen de Belastingdienst/Toeslagen en een belanghebbende.

Op de inhoud van een vaststellingsovereenkomst is de wettelijke geheimhoudingsplicht van art. 2:5 van de Awb van toepassing. Deze bepaling dekt alle door de wetgever beoogde situaties en mag in een vaststellingsovereenkomst niet worden beperkt of opgerekt. Indien er een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten, worden daarin geen afspraken gemaakt over de geheimhouding van de inhoud van die overeenkomst. Op bestaande vaststellingsovereenkomsten waarin een afspraak over geheimhouding is opgenomen die verder gaat dan de wettelijke geheimhoudingsplicht doet de Belastingdienst/Toeslagen in zoverre geen beroep.

Het besluit treedt in werking met ingang van 30 december 2020 en werkt terug tot en met 2 december 2020.

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 2:5

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 30 december

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen