De Staatssecretaris van Financiën heeft een besluit gepubliceerd ter verduidelijking van de toepassing van art. 8bd Wet VPB 1969 in bepaalde situaties.

Met ingang van 1 januari 2022 is art. 8bd Wet VPB 1969 ingevoerd als onderdeel van de maatregelen van de Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel in de VPB. Art. 8bd Wet Vpb 1969 is een flankerende maatregel die in bepaalde situaties een dubbele niet-heffing als gevolg van een waarderingsverschil voorkomt. Indien een belastingplichtige een vermogensbestanddeel verkrijgt door middel van een kapitaalstorting door een gelieerd lichaam dat subjectief is vrijgesteld van een winstbelasting of dat in een staat is gevestigd waar het lichaam niet is onderworpen aan een winstbelasting (staten zonder winstbelasting), brengt letterlijke toepassing van art. 8bd lid 1 Wet VPB 1969 met zich mee dat de belastingplichtige het vermogensbestanddeel te boek moet stellen op een waarde van nihil.

Als de verkrijging niet had plaatsgevonden door middel van een kapitaalstorting, maar tegen een zakelijke verrekenprijs, dan had de belastingplichtige het vermogensbestanddeel, gezien de werking van het artikel te boek mogen stellen op de waarde in het economische verkeer. Dit geldt ook voor de andere verkrijgingsvormen waarop art. 8bd lid 1 Wet VPB 1969 van toepassing is, zoals een verkrijging door middel van een winstuitdeling.

De staatssecretaris acht deze situatie niet passend en geeft aan dat in deze situatie de toepassing van de bepaling achterwege blijft indien zowel in de civielrechtelijke vormgeving van de kapitaalstorting, als in de jaarrekening van de overdrager en de belastingplichtige, voor de kapitaalstorting de waarde in het economische verkeer wordt gehanteerd.

Het besluit treedt in werking met ingang van 25 januari 2023

Lees ook het thema Tegengaan mismatches bij zakelijkheidsbeginsel.

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8bd

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 25 januari

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

97

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen